Projekt “Mistrzowie dydaktyki” – nabór uczestników

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie Jagiellońskim do wzięcia udziału w projekcie pt. „Mistrzowie dydaktyki”, który prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu. W ramach projektu przewiduje się udział w 2 lub 3 tygodniowym szkoleniu, w jednym z wiodących uniwersytetów europejskich oraz opracowanie koncepcji i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze tutoringu ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnej młodzieży, jak również młodzieży mniej uzdolnionej.

W ramach realizacji projektu zadaniem nauczyciela akademickiego będzie:

  • udział w zagranicznej wizycie studyjnej (szkolenie 10-15 dniowe) poprzedzonej spotkaniami przedwyjazdowymi,
  • przetestowanie wypracowanego przez ekspertów zewnętrznych wstępnego modelu stosowania metody tutoringu poprzez przeprowadzenie zajęć ze studentami wybranymi do grupy docelowej przez okres 1 semestru akademickiego,
  • współpraca przy ewaluacji projektu.

W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci nauczyciele akademiccy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • są zatrudnieni w uczelni na stanowisku: asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego,
  • posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1 (poświadczoną w szczególności zaświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na danym poziomie),
  • posiadają wiedzę w zakresie metody tutoringu (w tym zakresie planujemy dla osób zainteresowanych wstępne szkolenie przedwyjazdowe).

Szczegóły dot. projektu można znaleźć na stronie MNiSW:

www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-mistrzowie-dydaktyki.html

Zainteresowanych, którzy spełniają kryteria formalne do udziału w projekcie, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza – mistrzowie dydaktyki – zgłoszenie i jego odesłanie w terminie do dnia 28 maja br. na adres: kompetencje@uj.edu.pl

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast