Próbny Lekarski Egzamin Końcowy – sesja zimowa 2020

Dnia 8. lutego 2020 r. w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym WL odbył się kolejny próbny Lekarski Egzamin Końcowy. Wzięli w nim udział studenci wyższych lat studiów oraz absolwenci Kierunku Lekarskiego, łącznie blisko 400 osób. Jego celem było przygotowanie do zdawania właściwego egzaminu, w szczególności zwrócenie uwagi na zagadnienia wymagające poszerzenia wiedzy.

Test podobnie jak LEK składał się z 200 pytań z zakresu chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, psychiatrii, medycyny rodzinnej, medycyny ratunkowej i anestezjologii, bioetyki i prawa medycznego, orzecznictwa lekarskiego i zdrowia publicznego. Pytania zostały przygotowane przez Koordynatorów poszczególnych przedmiotów a organizacją egzaminu zajął się dr Konrad Jabłoński wraz z zespołem Zakładu Dydaktyki Medycznej Wydziału Lekarskiego.

Trzymamy kciuki za naszych absolwentów na właściwym egzaminie.

Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji próbnego LEKu bardzo serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania przekazujemy dla nauczycieli akademickich uczestniczących bezpośrednio w organizacji egzaminu: lek. Łukasz Balcerzak (Zakład Dydaktyki Medycznej), dr Patrycja Bronowicka-Adamska (Katedra Biochemii Lekarskiej), dr Agata Furgała (Zakład Patofizjologii), mgr Mariusz Habera (Zakład Dydaktyki Medycznej), mgr Dagmara Mętel (Zakład Psychiatrii Środowiskowej), Mgr Dorota Mizera (Zakład Dydaktyki Medycznej), dr Małgorzata Lasota (Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii), lek. Kinga Szabat (III Katedra Chirurgii Ogólnej), lek. Helena Zwinczewska (O. Kliniczny Endokrynologii).

prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM

dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast