Próbny Lekarski Egzamin Końcowy – sesja zimowa 2019

Dnia 2. Lutego 2019 roku w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym odbył się kolejny próbny Lekarski Egzamin Końcowy (LEK). W egzaminie wzięło udział łącznie 340 absolwentów oraz studentów starszych lat studiów kierunku lekarskiego naszego Wydziału. Przez 4 godziny odpowiadali oni na 200 pytań testowych z zakresu chorób wewnętrznych, chirurgii, ginekologii i położnictwa, pediatrii, psychiatrii, medycyny rodzinnej, medycyny ratunkowej i intensywnej terapii, bioetyki i prawa medycznego, orzecznictwa lekarskiego i zdrowia publicznego.
Bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom uczelni zaangażowanym w przygotowanie pytań oraz organizację egzaminu. Absolwentom Wydziału życzymy bardzo dobrych wyników na zbliżającym się „prawdziwym” Lekarskim Egzaminie Końcowym.
Składam serdeczne podziękowanie za jego organizację p. Dziekanowi Kopciowi oraz osobom układającym pytania, oraz nadzorującym przebieg egzaminu w CKD!

prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast