Próbny Lekarski Egzamin Końcowy 2021 – edycja zdalna treningowa: WYNIKI

Dnia 11 stycznia 2021 r. z inicjatywy Dziekana WL UJ CM odbył się próbny Lekarski Egzamin Końcowy. Egzamin składał się z 200 pytań i był przeprowadzony w formie zdalnej. Wzięło w nim udział 90 studentów wyższych lat studiów oraz absolwentów Kierunku Lekarskiego oraz 13 lekarzy nostryfikujących dyplom. Celem egzaminu było przygotowanie do zdawania właściwego egzaminu LEK, w szczególności zwrócenie uwagi na zagadnienia wymagające poszerzenia wiedzy.

Test podobnie jak LEK składał się z pytań z zakresu chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, psychiatrii, medycyny rodzinnej, medycyny ratunkowej i anestezjologii, bioetyki i prawa medycznego, orzecznictwa lekarskiego i zdrowia publicznego. Pytania zostały przygotowane przez Koordynatorów poszczególnych przedmiotów a organizacją egzaminu zajął się dr Konrad Jabłoński wraz z zespołem Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej CM i zespołem Ośrodka Komputerowego UJ CM.

Próg 56% i 60% przekroczyło odpowiednio 47 (52%) i 36 (40%) zdających studentów oraz 15% lekarzy nostryfikujących dyplom.

Próbny LEK w formie stacjonarnej jest planowany na 8 lutego 2021.

prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM

prof. dr hab. Grzegorz Kopeć
Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast