Praktyki wakacyjne 2018 dla studentów III, IV i V roku kierunku lekarskiego

Praktyki wakacyjne 2018 dla studentów III, IV i V roku kierunku lekarskiego

Dziekanat Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs na zagraniczne kliniczne praktyki wakacyjne dla studentów  III, IV i V roku kierunku lekarskiego.

Istnieje możliwość wyjazdu do:

  • Archangielska (Rosja; 10 miejsc, 3-28 września)
  • Grodna (Białoruś; 5 miejsc, 2-27 lipca)
  • Greifswaldu (Niemcy; 10 miejsc, 6-31 sierpnia)
  • Lwowa (Ukraina; 10 miejsc, 3 tygodnie: 6-27 sierpnia)

O praktyki mogą się starać studenci z wysoką średnią ocen z ostatnich dwóch lat studiów (co najmniej 3,5), poświadczoną przez dziekanat. Dobrze widziana jest praca w kołach naukowych potwierdzona przez opiekuna koła. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, do Niemiec – języka niemieckiego lub angielskiego. Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o znajomości języka.

Podania na wyjazd należy składać w dziekanacie (pok. 6) do dnia 18 maja 2018 r.

W podaniu powinny być zawarte następujące informacje: rok studiów, dokładny adres, adres e-mail, numer telefonu oraz rodzaj praktyki (oddział), jaką student chce odbyć za granicą.

Osoby zakwalifikowane otrzymują ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu na praktykę. Strona przyjmująca zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie lub kieszonkowe (w przypadku wymiany z Greifswaldem kieszonkowe wypłacane jest przez stronę wysyłającą).

Uwaga! Wszyscy studenci zobowiązani są do odbycia praktyk programowych. Jeśli praktyki programowe nie zostaną zrealizowane za granicą (nie zawsze jest to możliwe), muszą być uzupełnione w Polsce.

UWAGA! Osoby starające się o wyjazd na praktykę do Archangielska powinny posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy po planowanej dacie opuszczenia Federacji Rosyjskiej.

Osoby zakwalifikowane do Archangielska i Grodna proszone są o dostarczenie wyraźnej kopii paszportów (strona ze zdjęciem) do 30 maja 2018 r.

Osoby zakwalifikowane do Lwowa proszone są o dostarczenie do dziekanatu (pokój nr 6) wyraźnej kopii paszportu (strona ze zdjęciem) do dnia 5 czerwca 2018 r.

Zakwalifikowani studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami o krajach zawartymi na stronie  https://polakzagranica.msz.gov.pl/ oraz stosowanie się do zaleceń podawanych przez MSZ.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast