Pracownicy Wydziału Lekarskiego UJ CM w gronie 17-stu najbardziej zasłużonych dla ochrony zdrowia

Prof. Danuta Czarnecka, kierownik I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, prof. Agnieszka Słowik, kierownik Kliniki i Katedry Neurologii oraz mgr Jerzy Jaskuła z Zakładu Dydaktyki Medycznej zostali uhonorowani przez ministra zdrowia odznaką okolicznościową „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości”.

Wyróżnienia zostały przyznane przez Prezesa Rady Ministrów z okazji setnej rocznicy odrodzenia Państwa Polskiego. Otrzymały je osoby mające wpływ na kształtowanie i rozwój suwerenności oraz tożsamości narodowej w różnych dziedzinach, w tym również w ochronie zdrowia.

Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski wręczył okolicznościowe medale zasłużonym pracownikom medycznym, którzy swoją pracą przyczynili się do rozwoju ochrony zdrowia m.in. poprzez wprowadzanie innowacji w metodach diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych czy usprawnianie metod pracy w jednostkach ochrony zdrowia.
za: https://www.gov.pl/web/zdrowie/odznaczenia-dla-17-stu-najbardziej-zasluzonych-dla-ochrony-zdrowia


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast