Porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego a Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

6 lutego 2020 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego, reprezentowanym przez: prof. dr hab. Macieja Małeckiego – Dziekana Wydziału Lekarskiego oraz dr hab. Barbarą Bętkowską-Korpała – Kierownika Zakładu Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii a Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie reprezentowanym przez Dyrektora Adama Chrapisińskiego i Zastępcę Dyrektora Martę Rzadkowską.

Intencją partnerów tego porozumienia jest rozwijanie współpracy w obszarze profilaktyki i leczenia zaburzeń związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych. Podpisanie porozumienia jest sformalizowaniem wieloletniej współpracy w zakresie organizacji konferencji naukowo-szkoleniowych dla różnych grup specjalistów: psychoterapii uzależnień, psychologów klinicznych, lekarzy, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych.

Dotychczas odbyło się dziewięć konferencji ogólnopolskich, które koncentrują się wokół zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych osób z zaburzeniami używania alkoholu i ich rodzin oraz nowych programów leczenia w lecznictwie odwykowym. Oto wykaz wspólnie zorganizowanych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Zakład Psychologii Lekarskiej:

  • „Alkoholizm u kobiet – pułapka w poszukiwaniu siebie” (2012)
  • „Wieloaspektowość pomocy osobom uzależnionym” (2014)
  • „Procesy terapeutyczne w leczeniu uzależnień” (2015)
  • „Alkohol a seksualność” (2015)
  • „Krótkoterminowa terapia par – zdrowienie w uzależnieniu” (2016)
  • „Proces zdrowienia w uzależnieniu – Dom Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu” (2017)
  • „Nowe wyzwania dla lecznictwa uzależnień – Program Ograniczania Picia Alkoholu” (2017)
  • „Odnajdywanie siebie w procesie psychoterapii uzależnień” (2018)
  • „Psychologia kliniczna w diagnozowaniu osób z zaburzeniami używania alkoholu” (2019).

Tegoroczna dziesiąta konferencja naukowa pt. „Aplikacje mobilne w pomocy osobom z problemem alkoholowym” odbędzie się 13 marca 2020 roku w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa, na której, między innymi, zostanie zaprezentowana aplikacja mobilna E-POP (E-Program Ograniczania Picia), stworzona w ramach projektu realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, w Zakładzie Psychologii Lekarskiej.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast