Pierwsze spotkanie polsko-australijskiej grupy roboczej ds. telemedycyny

W dniach 7-11 maja 2018 r., podczas 87. Konferencji Australijskiego Kolegium Chirurgów (RACS ASC) w Sydney w Australii doszło do pierwszego spotkania polsko-australijskiej grupy roboczej do spraw rozwoju telemedycyny i medycyny cyfrowej.

Zespół studentów V roku WL UJ CM reprezentujących stronę polską w składzie: Jan Witowski (lider zespołu), Mateusz Sitkowski i Zuzanna Malina planowali dalsze wspólne działania ze stroną australijską, reprezentowaną przez zespół z University of Melbourne: dr Jasamine Coles-Black oraz prof. Jason Chuen. Opiekunem krakowskich studentów jest dr hab. Michał Pędziwiatr z II Katedry Chirurgii UJ.

W trakcie spotkania podsumowano dotychczasowe działania dotyczące wspólnej pracy naukowej w zakresie druku 3D, której rezultatem są wspólne publikacje w indeksowanych czasopismach z Listy Filadelfijskiej i zaplanowano dalszą działalność w tym zakresie. Omówiono także obecny stan zaawansowania implementacji rozwiązań telemedycznych, w szczególności związanych z chirurgią małoinwazyjną.

Wyjazd na konferencję odbył się w ramach projektu „Najlepsi z Najlepszych! 2.0”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Praca studentów UJ CM została opublikowana w opracowaniu pokonferencyjnym w czasopiśmie ANZ Journal of Surgery.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast