Otwarcie Arkusza Samooceny 2018 – ostatnia szansa na dopełnienie obowiązku

Szanowni Państwo

Zakończył się okres wypełniania Arkusza Samooceny za 2018 r., jednak z zebranych przez Bibliotekę Medyczną danych wynika, że są jeszcze osoby, które nie dopełniły tego obowiązku.

Aplikacja on-line https://as.cm-uj.krakow.pl umożliwiająca wypełnienie Arkusza zostanie ponownie otwarta w dniach 12.04 – 18.04.2018 r.
Po tym terminie nie będzie możliwe wypełnienie Arkusza.

Uprzejmie przypominam, że obowiązek wypełnienia Ankiety dotyczy wszystkich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w pełnym oraz niepełnym wymiarze czasu pracy, a także pracowników zatrudnionych na stanowiskach naukowo-technicznych oraz inżynieryjno-technicznych w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, którzy w zakresie obowiązków mają wykonywanie prac pomocniczych w badaniach naukowych oraz prace usługowo-badawcze.

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. Rafał Olszanecki
Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą

—————————————————————————————————————————
E-AS wypełniany jest częściowo automatycznie – pobiera z bazy „Bibliografia UJ CM” dane dotyczące publikacji. Wyjątkiem są publikacje monograficzne tzw. „wybitne” (o nich informację wprowadza pracownik).

Punkty dotyczące liczby cytowań, indeksu Hirscha i informacji o patentach również wypełnia pracownik. Nowością w Arkuszu Samooceny 2018 względem lat poprzednich jest punkt, w którym pracownik podaje dane o udziale w grantach naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Wypełnienie Arkusza ułatwi wcześniejsze przygotowanie sobie liczby cytowań za rok 2018 i wartości indeksu Hirscha (Web of Science Core Collection).

Logowanie do Arkusza następować będzie poprzez adres e-mail w domenie @uj.edu.pl

Zasady samooceny oraz odpowiednie instrukcje umieszczone są w elektronicznym Arkuszu samooceny 2018.

Prosimy o wygenerowanie Arkusza samooceny w formacie *.pdf i zachowanie go w swojej dokumentacji.

Nie ma potrzeby samodzielnego przesyłania/dostarczania Arkusza – Biblioteka Medyczna UJ CM przekaże Państwa Arkusze samooceny do Dziekanatu.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast