Oddział Kraków IFMSA-Poland doceniony za działalność lokalną!

W dniach 13-15 kwietnia 2018 w Katowicach odbyło się 40. Zgromadzenie Delegatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Delegacja z Krakowa po raz kolejny stanowiła najliczniejszą – aż dwudziestu dwóch aktywnych członków poprowadziło oraz wzięło udział w merytorycznych warsztatach z zakresu sześciu programów stałych: zdrowia publicznego, edukacji medycznej, zdrowia reprodukcyjnego, praw człowieka i pokoju na świecie oraz praktyk klinicznych i wymian naukowych.

Najważniejszym momentem Zgromadzenia Delegatów dla Oddziału Kraków było bez wątpienia przyznanie Nagrody Zarządu Głównego IFMSA-Poland dla najlepszej aktywności lokalnej projektowi “Optymalizacja Farmakoterapii”. Są to międzywydziałowe warsztaty organizowane przez krakowskie oddziały IFMSA-Poland oraz Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji, skierowane do studentów farmacji, kierunku lekarskiego oraz pielęgniarstwa. Celem projektu jest nauka pracy w zespole interprofesjonalnym już na etapie studiów oraz zwrócenie uwagi władz Uczelni Medycznych w Polsce na problem, jakim jest brak tego rodzaju zajęć w planach studiów dla zawodów medycznych.

Projekt został zaprezentowany przed delegacjami ze wszystkich piętnastu Oddziałów IFMSA-Poland przez Prezydent Oddziału Magdalenę Al-Ameri oraz Koordynatora Lokalnego ds. Edukacji Medycznej Katarzynę Jasińską. Zostaliśmy docenieni za innowacyjność, podkreślanie potrzeby budowania współpracy interprofesjonalnej i jej promocję oraz sukces projektu. Nagrodą jest wsparcie merytoryczne projektu oraz jego promocja podczas spotkań międzynarodowych.

Mam nadzieję, że nasze sukcesy okażą się motywacją dla wszystkich studentów Collegium Medicum do aktywnego udziału w życiu Wydziału oraz do rozwoju swoich zainteresowań, co przerodzi się w sukcesy osobiste, a także sukcesy naszej Alma Mater.

Magdalena Al-Ameri
Studentka IV roku kierunku lekarskiego
Prezydent Oddziału Kraków IFMSA-Poland


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast