Obowiązek złożenia Arkusza Samooceny za 2018 r.

Szanowni Państwo,

W dniu 12 marca 2019 r. włączony został Arkusz samooceny za rok 2018.

e-AS wypełniany jest częściowo automatycznie – dane dotyczące publikacji pobierane są z bazy “Bibliografia UJ CM”. Wyjątkiem są publikacje monograficzne, tzw. “wybitne” (informację o nich podaje pracownik).
Punkty dotyczące liczby cytowań, indeksu Hirscha, informacji o patentach i kierownictwie projektami badawczymi wypełnia pracownik.
Wypełnienie Arkusza ułatwi wcześniejsze przygotowanie sobie liczby cytowań za rok 2018 i wartości indeksu Hirscha.

Do Arkusza należy zalogować się za pomocą adresu e-mail w domenie @uj.edu.pl

Arkusz samooceny za rok 2018https://as.cm-uj.krakow.pl/

Zasady samooceny oraz odpowiednie instrukcje umieszczone są w elektronicznym Arkuszu samooceny 2018.

Wypełnianie Arkuszy możliwe będzie od 12 marca do 10 kwietnia 2019 roku.

Wygenerowany Arkusz samooceny w formacie *.pdf należy zachować w swojej dokumentacji.

Biblioteka Medyczna UJ CM przekaże wypełnione Arkusze samooceny do Dziekanatów.

 

prof. dr hab. Rafał Olszanecki
Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast