Obowiązek złożenia Arkusza Samooceny za 2017 r.

Szanowni Państwo,

Zakończył się okres wypełniania Arkusza Samooceny za 2017 r., jednak z zebranych przez nas danych wynika, że są jeszcze osoby, które nie dopełniły tego obowiązku.

Aplikacja on-line  http://www.bm.cm.uj.edu.pl/web/bm/bibliometria/samoocena  umożliwiająca wypełnienie Arkusza zostanie ponownie otwarta w dniach 5.04 – 11.04.2018 r.

Po tym terminie nie będzie możliwe wypełnienie Arkusza.

Uprzejmie przypominamy, że obowiązek wypełnienia Ankiety dotyczy wszystkich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w pełnym oraz niepełnym wymiarze czasu pracy, a także pracowników zatrudnionych na stanowiskach naukowo-technicznych oraz inżynieryjno-technicznych w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, którzy w zakresie obowiązków mają wykonywanie prac pomocniczych w badaniach naukowych oraz prace usługowo-badawcze.

Złożenie Arkusza Samooceny jest warunkiem koniecznym do uruchomienia pełnego finansowania projektu statutowego w 2017 roku dla pracownika zatrudnionego w jednostce Wydziału Lekarskiego.

Na podstawie punktacji będącej składową Arkusza Samooceny tworzona jest również lista 100 – lista pracowników Wydziału Lekarskiego UJ CM, którzy w Ankiecie Samooceny otrzymali najwięcej punktów za opublikowane artykuły w czasopismach naukowych.

Ankietę należy złożyć nawet w wypadku braku publikacji lub innych osiągnięć w roku 2017.

Proces składania Ankiety Samooceny został zautomatyzowany i odbywa się drogą elektroniczną  – uruchomiona już została elektroniczna wersja  http://www.bm.cm.uj.edu.pl/web/bm/bibliometria/samoocena 
Link do Arkusza zamieszczony jest również na stronie Biblioteki Medycznej UJ CM w zakładce Bibliometria/Samoocena. 
Logowanie do Arkusza następuje poprzez adres e-mail w domenie @uj.edu.pl  

Elektroniczny Arkusz Samooceny (e-AS) został przygotowany w celu ułatwienia Państwu pracy – zastępuje dotychczas wypełniany  arkusz samooceny w wersji drukowanej .
e-AS jest już częściowo wypełniony automatycznie – pobiera z bazy „Bibliografia UJ CM” dane dotyczące publikacji. Niektóre informacje podaje do Arkusza pracownik:

  • dane dotyczące tzw. „wybitnych” publikacji monograficznych, 
  • liczbę cytowań (Web of Science Core Collection), 
  • indeks Hirscha (Web of Science Core Collection),
  • informacje o patentach.

Wcześniejsze przygotowanie sobie powyższych danych za rok 2017 usprawni wypełnianie Arkusza.

Zasady samooceny  oraz odpowiednie instrukcje umieszczone są w elektronicznym Arkuszu Samooceny 2017 w specjalnej zakładce.
Po ostatecznym zapisaniu danych, prosimy o wygenerowanie Arkusza Samooceny w formacie pdf  i zachowanie go w swojej dokumentacji. 
Nie ma potrzeby drukowania, czy przesyłania arkusza. Przekazanie Arkusza Samooceny do Dziekanatu odbędzie się automatycznie.

prof. dr hab. Maciej Małecki 
Dziekan Wydziału Lekarskiego

prof. dr hab. Rafał Olszanecki 
Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast