Obowiązek przekazywania danych dotyczących współorganizowania konferencji oraz otrzymanych nagród i wyróżnień

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce jednostka naukowa ma obowiązek, w trybie kwartalnym, umieszczania w systemie POLON informacji dotyczących współorganizowania konferencji oraz otrzymanych nagród i wyróżnień przez jej pracowników.

W związku z tym, uprzejmie proszę o przesłanie, w formie wypełnionych tabel – za okres 1.01.2018 – 31.03.2018 – informacji dotyczących:

  • konferencji zorganizowanych przez jednostki Wydziału Lekarskiego – formularz konferencje
  • nagród i wyróżnień otrzymanych przez jednostkę naukową i/lub jej pracowników – formularz nagrody

Uprzejmie proszę o przesyłanie tabel w terminie do dnia 10.04.2018 r. na adres: usos@cm-uj.krakow.pl

Bardzo proszę poważne i terminowe potraktowanie powyższej prośby.
Zobowiązanie się do przekazywania powyższych danych będzie kluczowe przy staraniu się o wsparcie finansowe lub/i objęcie patronatem ze strony Wydziału (współ)organizowanej w przyszłości konferencji.

Z poważaniem,

prof. dr hab. Rafał Olszanecki
Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast