Nowe listy czasopism i wydawnictw ogłoszone przez MNiSW 18.12.2019 r.

Szanowni Państwo,

W drugiej połowie grudnia 2019 MNiSW opublikowało nowe listy stanowiących podstawę ewaluacji dorobku naukowego w poszczególnych dyscyplinach: listę czasopism oraz listę wydawców.

Na liście czasopism znajdują się czasopisma wraz z przypisaną dyscypliną naukową oraz punktami.
Za publikację artykułu w czasopismach z powyższej listy od 2019 roku są przydzielone punkty od 20 do 200, w zależności od prestiżu czasopisma. Czasopismom z programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” oraz zagranicznym czasopismom wyselekcjonowanym z bazy ERIH+ przez zespoły powołane dla dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych, dziedzinie nauk społecznych i dziedzinie nauk teologicznych przypisano wyjściową wartość punktową w wysokości 20 punktów. Czasopisma poza listą MNiSW będą punktowane ryczałtem w wysokości 5 pkt.

Na liście wydawców znajdują się wydawnictwa krajowe i zagraniczne podzielone na dwa poziomy: pierwszy i drugi zgodnie z oceną prestiżu wydawcy. Zgodnie z projektem rozporządzenia o ewaluacji za publikację monografii/redakcję monografii/rozdziału w monografii można uzyskać odpowiednio 300/150/75 pkt w dziedzinach HST w wydawnictwach z poziomu drugiego, 200/100/50 pkt w pozostałych dziedzinach w wydawnictwach z poziomu drugiego, 100/20/20 pkt w dziedzinach HST w wydawnictwach z poziomu pierwszego, 80/20/20 pkt w pozostałych dziedzinach nauki w wydawnictwach z poziomu pierwszego.

Informacja o nowych wykazach dostępna jest także pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-wykazy-czasopism-i-wydawnictw-juz-opublikowane

Uprzejmie zachęcam Państwa do zapoznania się z listami i uwzględniania danych w nich zawartych planując publikacje.

 

Prof. dr hab. Rafał Olszanecki
Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki medyczne w UJ


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast