Naukowcy UJ CM w gronie najlepszych naukowców na świecie (TOP 2%)

W październiku 2020 roku ukazała się kolejna edycja rankingu przygotowanego przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i przedsiębiorstwem SciTech Strategies (stan z bazy Scopus na dzień 6.05.2020). Lista rankingowa zawiera uszeregowane nazwiska 2% najlepszych naukowców ze wszystkich dziedzin nauki. Oceniany jest całość dorobku naukowego poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego, który uwzględnia kryteria takie jak: indeks Hirscha, liczbę cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor, miejsce i rolę na liście autorów (pierwsze, ostatnie miejsce).

 Spośród prawie 160 tysięcy najbardziej wpływowych badaczy na świecie 726 reprezentuje Polskę : wśród nich 32 reprezentuje Uniwersytet Jagielloński a 14 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.

W zestawianiu spośród uczonych UJ CM znaleźli się:

 1. Śp. prof.  dr hab. Andrzej Szczeklik; II Katedra Chorób Wewnętrznych UJ CM (w zestawieniu podana błędna afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 2. Śp. prof. dr hab. Stanisław J. Konturek; Katedra Fizjologii UJ CM
 3. Prof. dr hab. Ryszard Gryglewski; Katedra Farmakologii UJ CM
 4. Prof. dr hab. Tomasz Brzozowski; Katedra Fizjologii UJ CM
 5. Prof. dr hab. Anetta Undas; Instytut kardiologii UJ CM (podana w zestawieniu afiliacja: Szpital Jana Pawła II)
 6. Prof. dr hab. Gabriel Nowak; Katedra Farmakobiologii UJ CM
 7. Prof. dr hab. Tomasz Guzik; Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM
 8. Śp. prof. dr hab. Wiesław Jędrychowski; Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM
 9. Prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz; Katedra Immunologii UJ CM
 10. Prof. dr hab. Maciej Małecki; Katedra Chorób Metabolicznych UJ CM
 11. Prof. dr hab. Marcin Barczyński; III Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM
 12. Prof. dr hab. Anna Wesołowska; Zakład Farmacji Klinicznej UJ CM
 13. Prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz; Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych UJ CM
 14. Prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna; Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny UJ CM

Autorzy: Baas, Jeroen; Boyack, Kevin; Ioannidis, John (2020), “Data for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators””, Mendeley Data, V2, DOI: 10.17632/btchxktzyw.2#file-9cb11466-b3a6-4f20-92e6-02f5d9b81d1d

Lista dostępna jest na stronie: data.mendeley.com oraz w załączeniu do tej informacji.

 

Przygotował – Dr Bartłomiej Matejko

zał 1. Pełna lista TOP 2% naukowców – stan z bazy Scopus na dzień 6.05.2020


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast