Narodowe Centrum Nauki – granty dla naukowców z Wydziału Lekarskiego

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne konkursy na badania podstawowe. Na opublikowanych listach rankingowych znalazły się trzy nazwiska pracowników naukowych Wydziału Lekarskiego: dr Aneta Olga Stachowicz, dr hab. Tomasz Gosiewski i dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ. Przyznane środki – blisko 5 mln PLN – pozwolą na prowadzenie innowacyjnych badań i powołanie nowych zespołów naukowych.

Projekt dr Anety Stachowicz z Zakładu Farmakologii – Wpływ siarkowodoru (H2S) wytwarzanego w mitochondriach na mechanizmy związane z przeprogramowaniem makrofagów – rola w miażdżycy i niealkoholowym stłuszczeniu wątroby (grant w wysokości 1 178 400 PLN) – został wyróżniony w konkursie SONATA 13 skierowanym do osób posiadających stopień naukowy doktora, uzyskany do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Jego celem jest wsparcie naukowców rozpoczynających samodzielną karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W tej edycji złożono 607 wniosków, z czego do finansowania wybrano 151. Na realizację projektów zostaną przekazane prawie 93 mln zł.

SONATA BIS 7 to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Kierownikiem nowo utworzonej grupy badawczej może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Finansowanie o łącznej wartości niemal 155 mln zł otrzyma 86 z 338 zgłoszonych projektów, wśród nich dwa projekty naukowców z Wydziału Lekarskiego:

dr hab. Tomasz Gosiewski (Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej Katedry Mikrobiologii) – Analiza metagenomiczna bakteriobiomu i mykobiomu przewodu pokarmowego dzieci i młodzieży z celiakią i ich zdrowego rodzeństwa oraz dzieci zdrowych posiadających antygeny HLA DQ2 i (lub) DQ8) – grant w wysokości 1 746 600 PLN,

dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ (Klinika Chorób Serca i Naczyń) – Mechanizmy insulinooporności u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym. Rola receptora typu 2 białka morfogenetycznego kości i receptorów dla peroksysomów gamma w tkance tłuszczowej – grant w wysokości 1 994 020 PLN.

Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach NCN


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast