Najnowsze osiągnięcia Studenckiego Koła Naukowego przy II Klinice Kardiologii Instytutu Kardiologii WL UJ CM

– Praca oryginalna pt. “Excessive left ventricular hypertrophy in moderate degenerative aortic stenosis with concomitant mild renal impairment: An ineffective compensatory mechanism triggered by primary myocardial dysfunction?” (D. Długosz i wsp.) została zakwalifikowana do prezentacji podczas dorocznej konferencji Heart Failure Society of America (HFSA) we wrześniu 2018 w Nashville (Tennessee, USA).
Praca została wykonana przez Studentów (Dorota Długosz, Klaudiusz Bolt, Wai S. Sam, Tomasz Nawara) działających w Studenckim Kole Naukowym przy II Klinice Kardiologii Instytutu Kardiologii UJ CM (Kierownik: Prof. Andrzej Surdacki); Opiekunowie Koła: Dr n. med. Bernadeta Chyrchel, Prof. Andrzej Surdacki (II Klinika Kardiologii), Dr hab. n. med. Olga Kruszelnicka (Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca KSS im. Św. Jana Pawła II i Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców UJ CM).

– Praca oryginalna pt. “Bedside teaching in general and subspecialized internal medicine departments translates into similar competence in basic physical examination skills in the first clinical year” (J. Świerszcz i wsp.) została zakwalifikowana do prezentacji podczas dorocznej konferencji International Association for Medical Education (AMEE) w sierpniu 2018 w Bazylei (Szwajcaria).
Praca została przygotowana dzięki współpracy II Kliniki Kardiologii z Zakładem Dydaktyki Medycznej WL (Kierownik: Dr n. med. Michał Nowakowski) z udziałem P. Doroty Długosz, Przewodniczącej Studenckiego Koła Naukowego przy II Klinice Kardiologii Instytutu Kardiologii UJ CM.

prof. dr hab. Andrzej Surdacki
Kierownik II Kliniki Kardiologii Instytutu Kardiologii UJ CM
Przewodniczący Komisji ds. Dydaktyki Instytutu Kardiologii UJ CM


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast