Nagrody za najlepszy wynik w teście Clinical B4

15.03.2019 r. Dziekan Wydziału Lekarskiego, Pan prof. dr hab. Maciej Małecki wręczył narody Studentom IV roku kierunku lekarskiego, którzy w niedawno przeprowadzonym teście Clinical B4 uzyskali najlepsze wyniki (73-74%).

Oprócz gratulacji, Michalina Kozłowska, Mateusz Suchmiel oraz Aleksandra Urban odebrali z rąk Dziekana podręczniki Interny Szczeklika 2018, ufundowane przez Wydawnictwo Medycyna Praktyczna.

Clinical B4 to sprawdzian wiadomości z zakresu nauk klinicznych zorganizowany głównie dla Studentów IV roku kierunku lekarskiego (ale otwarty również dla Studentów innych lat studiów). Wśród innych egzaminów testowych wyróżnia się on tym, że praktycznie w całości organizują go Studenci kierunku lekarskiego (przy wsparciu Zakładu Dydaktyki Medycznej oraz Dziekanatu WL).

To jedna z pierwszych możliwości bezpiecznego, anonimowego sprawdzenia swojej dotychczasowej wiedzy klinicznej, porównania swojej pozycji z koleżankami i kolegami i w konsekwencji lepszego przygotowania się do końcowych, klinicznych lat studiów i egzaminu LEK.

W tym roku Studenci uzyskali najlepsze wyniki w części testu poświęconej pediatrii, nieco gorzej wypadła część dotycząca ginekologii i położnictwa.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy organizatorom oraz gratulujemy najlepszych wyników!


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast