Nagrody Naukowe Wydziału Nauk Medycznych PAN – zaproszenie do składania wniosków

Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk informuje, że w 2019 roku przewidywane jest przyznanie Nagród Naukowych Wydziału Nauk Medycznych za najwybitniejsze i twórcze wyniki prac badawczych, przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych.
Wydział Nauk Medycznych PAN przyznaje corocznie następujące nagrody naukowe:

  1. Nagrodę im. Jędrzeja Śniadeckiego za najwybitniejsze wyniki badań, przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych. Nagroda im. J. Śniadeckiego została utworzona uchwałą Sesji Plenarnej Wydziału Nauk Medycznych PAN w dniu 8 czerwca 1972 r. i stanowi najwyższe wyróżnienie Wydziału. Od roku 1997 jest przyznawana wraz z brązowym Medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego. Wydział może uznać, że w danym roku żaden wniosek nie nadaje się do wyróżnienia Nagrodą im. J. Śniadeckiego.
  2. Nagrodę Wydziałową za wyróżniające się prace, które mają szczególne znaczenie dla postępu nauk medycznych, klinicznych i podstawowych.
  3. Nagrody mogą być indywidualne lub zespołowe, za prace opublikowane w ciągu ostatnich 3 lat. W przypadku nagrody zespołowej wkład pracy nagradzanych autorów nie może być mniejszy niż 25%.
  4. Nagroda może być przyznana za jedną publikację lub za cykl prac, nieprzekraczający jednak 3-5 pozycji.

Zgłoszone do nagrody prace powinny cechować: oryginalność myśli i nowoczesność technik; mogą być wykonane w kraju lub w kraju we współpracy z placówką zagraniczną; winny być ogłoszone drukiem w recenzowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych.

Formularz wniosku oraz Regulamin Nagród Naukowych dostępne są na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk pod adresem: https://instytucja.pan.pl/index.php/regulaminy-i-wnioski-wydzialu-v

Wnioski w sprawie ww. nagród można składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego do dnia 17.05.2019 r.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast