Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2018 dla pracowników Wydziału Lekarskiego

Najlepsi przedstawiciele świata akademickiego – naukowcy, dydaktycy i organizatorzy – nagrodzeni zostali jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień polskiej nauki, Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagrody te to coroczne wyróżnienia przyznawane przez ministra nauki za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku. Łącznie nagrodzonych zostało 69 przedstawicieli świata akademickiego. Gala wręczenia nagród odbyła się 3 grudnia w Łazienkach Królewskich w Warszawie. 

Ze względu na ogromne zróżnicowanie w tematyce osiągnięć przedstawionych we wnioskach w Zespole powołanym do ich opiniowania zasiadało 16 ekspertów reprezentujących różne dziedziny. Przed członkami Zespołu stanęło trudne zadanie przedstawienia maksymalnie trzech nominacji w każdej z kategorii.

Nagrodę za osiągnięcia naukowe I stopnia otrzymał dr hab. n. med. Piotr Major, zajmujący się w swojej pracy badawczej m.in. małoinwazyjnymi technikami chirurgicznymi, chirurgicznym leczeniem otyłości olbrzymiej oraz diagnostyką endoskopową przewodu pokarmowego.

Najlepsi dydaktycy w mijającym roku – będący autorami podręcznika “Immunologia” skierowanego zarówno do studentów kierunków medycznych i farmaceutycznych, jak i lekarzy i diagnostów zajmujących się problemami chorób o podłożu immunologicznym i zapalnym otrzymali Nagrodę Zespołową – dr hab. Krzysztof Bryniarski, dr hab. Monika Baj-Krzyworzeka, dr Iwona Filipczak-Bryniarska, prof. dr hab. Tomasz Guzik, dr hab. Szczepan Józefowski, lek. Izabella Kierzkowska, dr hab. Mariusz Korkosz, prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz, dr Katarzyna Nazimek, dr Bernadeta Nowak, prof. dr hab. Rafał Olszanecki, prof. dr hab. Anna Pituch-Noworolska, prof. dr hab. Maciej Siedlar, dr Anna Szaflarska.

Za osiągnięcia organizacyjne – stworzenie Ośrodka Przeglądów Systematycznych – Polskiej Filii Cochrane na Wydziale Lekarskim UJ CM wyróżniona została dr hab. Małgorzata Bała

Autor zdjęcia: Przemysław Blechman


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast