Nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim – ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Oferta skierowana dla studentów V lub VI roku studiów na kierunku lekarskim, którzy nie powtarzają roku, nie korzystają z urlopów określonych w Regulaminie Studiów oraz którzy zawrą umowę zobowiązującą do odbycia stażu a nastepnie podjęcia pracy na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium w Szpitalu powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie. 

Wniosek, na druku określonym w załączniku ogłoszenia należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, przesłać poczta (decyduje data wpływu do Starostwa powiatowego we Włoszczowie) lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, w terminie do dnia 18 lutego 2019 r.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast