Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim – ogłoszenie Zarządu Powiatu Gorlickiego

Uprzejmie informujemy o możliwości przyznania przez Zarząd Powiatu Gorlickiego pomocy materialnej w zamian za zobowiązanie do odbycia stażu i podjęcia pracy w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.
Pomoc materialna będzie przyznana na okres 9 miesięcy tj. od października 2018 roku do czerwca 2019 roku. Wnioski należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Gorlicach lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 24 sierpnia 2018 roku.

Pomoc materialna może być przyznana kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim, w szczególności ostatniego i przedostatniego roku,
  2. nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej
  3. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
  4. zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.

Z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej występuje zainteresowany student.

Druki do pobrania:
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Gorlickiego o naborze wniosków
Uchwała Rady Powiatu Gorlickiego o stypendiach
Uchwała Rady Powiatu Gorlickiego o stypendiach ze zmianą


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast