Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim – ogłoszenie Zarządu Powiatu Gorlickiego

Uprzejmie informujemy o możliwości przyznania przez Zarząd Powiatu Gorlickiego pomocy materialnej dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.
Pomoc materialna będzie przyznana maksymalnie na okres 9 miesięcy, tj. od października do czerwca każdego roku studiów – w wysokości 1500 lub 2.000 zł, w zależności od okresu związania się ze Szpitalem po ukończeniu studiów, o którym mowa w ust. 4.
Pomoc materialna może być przyznana kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim, w szczególności ostatniego i przedostatniego roku,
  2. nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
  3. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
  4. zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.

Z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej występuje zainteresowany student, określając także wysokość wnioskowanej pomocy materialnej.

Druki do pobrania:

  1. Uchwała Nr 79/28/19 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim i ogłoszenie o naborze wniosków
  2. zal_nr_1_do_ogloszenia_o_naborze_wnioskow
  3. zal_nr_2_do_ogloszeniaINFORMACJA_O_PRZETWARZANIU_DANYCH_POMOC_MATERIALNA_studenci_medycyny
  4. zal_nr_3_do_ogloszenia_czerwiec_2019
  5. zal_nr_4_do_ogloszenia_REZYDENTURAczerwiec_2019

Powrót


Wielkość fontu
Kontrast