Nabór wniosków na stypendium rektora

Uruchomiona została tura uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021 w systemie USOSweb

Informujemy, że w systemie USOSweb uruchomiona została możliwość uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium rektora. Regulaminowy termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium upływa 20 października 2020 roku.

Prosimy pamiętać by w USOSweb udokumentować wszystkie zgłaszane osiągnięcia poprzez załączenie odpowiednich plików. Zarejestrowanie wniosku w USOSweb nie jest wystarczające dlatego wniosek bez załączników należy wydrukować, własnoręcznie podpisać i wysłać pocztą na adres: 

Wydział Lekarski
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
ul.  św. Anny 12
31-008 Kraków

Dziekanat Wydziału, do Koordynatora Wydziałowego ds. stypendialnych w UJ CM

Z dopiskiem „stypendium rektora”

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast