Medyczna misja naszych studentów zakończona sukcesem

Od początku lipca do połowy sierpnia trzy studentki kierunku lekarskiego: Paulina Donicz, Małgorzata Gackowska oraz Anna Płotek wraz z kardiologiem dr. n. med. Bartłomiejem Guzikiem uczestniczyli w misji medycznej w Kenii.

W Szpitalu Misyjnym w Mutomo realizowali kardiologiczny projekt Heart of Kenya. Ich głównym zadaniem było przywiezienie aparatów EKG oraz przeszkolenie personelu medycznego z jego obsługi i podstawowej interpretacji. Do tej pory w Szpitalu w Mutomo nie było aparatu EKG oraz możliwości wykonywania diagnostyki chorób serca. W celu jej wykonania pacjenci musieli udać się do większego ośrodka, co niejednokrotnie przekraczało ich możliwości finansowe. Stąd nadrzędnym celem działań było rozwinięcie diagnostyki kardiologicznej w szpitalu.

Misja zakończyła się sukcesem. Nasi wolontariusze zawieźli do szpitala dwa nowoczesne aparaty EKG oraz przeszkolili ponad 20 osób z zakresu wykonywania oraz interpretacji EKG.

Całe przedsięwzięcie było inicjatywą studencką, przeprowadzoną we współpracy ze Stowarzyszeniem Leczymy z Misją. Mimo tego, że za pomysł oraz organizację odpowiadali studenci, wyjazd nie byłby możliwy bez wsparcia Władz Uczelni – jego Magnificencji Prorektora Prof. dr hab. med. Tomasza Grodzickiego oraz Pana Dziekana Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. Macieja Małeckiego.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast