Lista wiodących publikacji z pierwszym i ostatnim autorem z Wydziału Lekarskiego UJ CM za rok 2017

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przedstawiamy listę wiodących publikacji, których pierwszym i ostatnim autorem są pracownicy Wydziału Lekarskiego UJ CM, opublikowanych (lub zakwalifikowanych do druku) w roku 2017.

W rankingu obejmującym 52 publikacje, ułożone wg malejącego wskaźnika Impact Factor ISI (IF 6,607 – 3,226), przedstawiono artykuły (bez komentarzy i listów do redakcji), w których pierwszy i ostatni autor jest pracownikiem WL UJ CM.

Wybór powyższego kryterium, zapewne dalekiego od doskonałości, jak przy każdym tego rodzaju zestawieniu, miał na celu wskazanie najlepszych prac, w których zarówno pomysł naukowy jak i większość przeprowadzonych badań, związane były z Wydziałem Lekarskim UJ CM.

Wykaz publikacji 2017

 

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego

Prof. dr hab. Rafał Olszanecki
Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast