Wybory do Rady Dyscypliny – list Dziekana Wydziału Lekarskiego, prof. dr hab. Macieja Małeckiego

Kraków, dnia 30.06.2019 r.

Szanowni Państwo, Kadra Nauko-Dydaktyczna Wydziału Lekarskiego,

Chciałbym złożyć serdeczne gratulacje wszystkim 25 nowo wybranym członkom Rady Dyscypliny Nauki Medyczne na kadencję 2019-2022. Mam szczerą nadzieję, że Rada Dyscypliny będzie dobrze wypełniać swoje statutowe obowiązki oraz że przyczyni się do podnoszenia jakości badań naukowych prowadzonych w zakresie nauk medycznych na naszej uczelni. Jednocześnie bardzo liczę na angażowanie do realizacji zadań Rady ogółu pracowników naszego Wydziału oraz na harmonijną współpracę z Kolegium Dziekańskim WL.

Bardzo dziękuję także wszystkim pracownikom Wydziału Lekarskiego, którzy korzystając z czynnego prawa wyborczego wzięli udział głosowaniu w dniu 27 czerwca 2019.

Z wyrazami głębokiego szacunku


prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJCM


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast