Laur Medyczny im. dr Wacława Mayzla – honorowe wyróżnienia dla studentów pracujących naukowo

Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk informuje, że w 2018 roku przewidywane jest przyznanie honorowych wyróżnień dla studentów pracujących naukowo pn. “Laur Medyczny im. dr Wacława Mayzla”, ustanowiony w 1999 r.

Wyróżnienie przyznawane jest dla studentów pracujących naukowo, za wysoko ocenioną, opublikowaną pracę, która została wykonana przed uzyskaniem dyplomu ukończenia uczelni.

Formularz wniosku oraz Regulamin Lauru Medycznego im. Dr Wacława Mazyla dostępne są na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk pod adresem:
https://instytucja.pan.pl/index.php/regulaminy-i-wnioski-wydzialu-v

Wnioski w sprawie ww. nagród można składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego do dnia 15.05.2018r.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast