Kursy dla studentów Wydziału Lekarskiego w ramach programu ZintegrUJ

Szanowni Państwo, Studenci Wydziału Lekarskiego 

Zapraszamy na kursy organizowane w ramach projektu ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szczegółowe informacje o kursach dostępne są na stronie ZintegrUJ w zakładce lista szkoleń/kursów oraz w aktualnościach dla studentów.

Rejestracja na kursy odbywa się poprzez system USOSweb.

1. Edukacja kobiet w okresie laktacji
Cel kursu:
Celem modułu jest wyposażenie studentów Collegium Medicum w szczegółową wiedzę i umiejętności praktyczne w promowaniu i utrzymaniu laktacji wśród kobiet w okresie okołoporodowym i na późniejszych etapach karmienia piersią.
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich studentów Collegium Medicum.
Harmonogram: http://www.zintegruj.uj.edu.pl/edukacja-i-wsparcie-kobiet-w-okresie-laktacji
Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 23 lutego

2. Praktyczne aspekty diagnostyki obrazowej w oparciu o programy i konsole symulacyjne
Cel kursu:
Moduł umożliwi pogłębienie wiedzy technicznej dotyczącej poszczególnych metod obrazowania oraz przede wszystkim – praktyczne ćwiczenia z zakresu wykonywania i planowania poszczególnych procedur diagnostycznych bez udziału pacjenta, co w warunkach standardowych nie jest możliwe.
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich studentów Collegium Medicum.
Harmonogram : zajęcie będą prowadzone w okresie lipiec – październik 2019

3. E-przedsiębiorczość/E-entrepreneurship – kurs prowadzony w ramach dwóch grup po polsku i angielsku
Cel kursu:
Założeniem modułu jest pogłębienie wiedzy studentów z zakresu e-przedsiębiorczości, zaznajomienie ich z kluczowymi dla e-przedsiębiorczości terminami jak również zasadami funkcjonowania takiej aktywności gospodarczej i non-profit w praktyce.
Podczas zajęć słuchacze poznają różnice jakie są pomiędzy tradycyjnym pojmowaniem przedsiębiorczości, a e-przedsiębiorczością, sposobami zakładania i zarządzania e-przedsiębiorstwami komercyjnymi i społecznymi.
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich studentów UJ, kurs prowadzony w j. polskim i j. angielskim.
Harmonogram na semestr letni 2019
E- przedsiębiorczość (semestr letni 2019)
Przedsiębiorczość w rozwoju firmy 17.04 godz. 15.00
Istota rynku przestrzeni cyfrowej 24.04 godz. 13.00
Modele biznesowe w przestrzeni cyfrowej 14.05 godz. 10.00
E-marketing 24.05 godz. 9.00
​E-Entrepreneurship (semestr letni 2019)
Entrepreneurship in company development 24.04 godz. 15.00
The essence of markets in digital space 25.04 godz. 9.00
Business models in digital space 21.05 godz. 10.00
E-marketing 24.05 godz. 14.00

4. Dziedzictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: przeszłość i teraźniejszość
Cel kursu:
zapoznanie uczestników z dziedzictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego i osadzenie go w świadomości odbiorców, budowanie identyfikacji młodych studentów z Uniwersytetem, promocja Uniwersytetu poprzez popularyzację najważniejszych jego osiągnięć.
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich studentów UJ.
Harmonogram: http://www.zintegruj.uj.edu.pl/o-projekcie/zadania/2
Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 06.02.2019
Miejsca spotkań: IH, Muzea uniwersyteckie: Collegium Maius, Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ i Pracownia Historii Botaniki, Muzeum Wydziału Lekarskiego, Muzeum Anatomii, Muzeum Anatomopatologiczne, Archiwum, Centrum Edukacji Przyrodniczej


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast