Krakowskie Konferencje Naukowe 2020 – nabór wniosków

Po raz dziesiąty rusza inicjatywa Krakowskie Konferencje Naukowe, która skierowana jest do podmiotów organizujących konferencje naukowe w Krakowie, chcących promować miasto jako ośrodek naukowy. Władze Krakowa na realizację tegorocznej edycji programu przeznaczyły 500 tys. złotych. Termin składania wniosków upływa 10 lutego. Jak informuje Polska Akademia Umiejętności (PAU), nie ma ograniczenia co do wnioskowanej kwoty.

Ze względów proceduralnych, do programu mogą zostać włączone tylko te konferencje, które odbywać się będą od 16 marca do 10 grudnia 2020 r.

Składanie wniosków:

  • Wnioski w formie elektronicznej w postaci wypełnionego formularza (PDF) należy wysłać na adres kkn@pau.krakow.pl do 10 lutego 2020 r. (godz. 23:59). Po tym terminie skrzynka pocztowa jest automatycznie deaktywowana.
    Formularz zgłoszeniowy do programu pt.: „KRAKOWSKIE KONFERENCJE NAUKOWE” na 2020 rok
  • Wnioski w formie papierowej z podpisem Przewodniczącego komitetu organizacyjnego lub Koordynatora należy złożyć w tym samym terminie – do 10 lutego 2020 r. w Biurze PAU godz. 10.00-13.00 (I piętro, p. Tomasz Kowalski) lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
  • Wniosek musi wpłynąć w obu formach.

Informacji o Krakowskich Konferencjach Naukowych udziela p. Tomasz Kowalski (w godzinach od 10.00 do 13.00, tel.: 508 483 506 lub 12 424 02 05).

Więcej informacji na stronie: http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/krakowskie-konferencje-naukowe

Wyborem konferencji zajmuje się specjalna komisja złożona z przedstawicieli krakowskiego środowiska naukowego, którzy reprezentują: Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy, Politechnikę Krakowską, Uniwersytet Papieski, Krakowska Akademia, Polską Akademię Nauk oraz Urzęd Miasta Krakowa. Jej pracom przewodniczy prezes PAU prof. Jan Ostrowski.

Urząd Miasta Krakowa z instytucjami zakwalifikowanymi do inicjatywy będzie zawierał umowy na świadczenie usług promocyjnych na rzecz Krakowa.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast