Krakowskie Konferencje Naukowe 2019 – nabór wniosków

Po raz 9. rusza inicjatywa Krakowskie Konferencje Naukowe, która skierowana jest do podmiotów organizujących konferencje naukowe w Krakowie, chcących promować miasto jako ośrodek naukowy. Władze Krakowa na realizację tegorocznej edycji programu przeznaczyły 350 tys. złotych. Termin składania wniosków upływa 15 lutego. Jak informuje Polska Akademia Umiejętności (PAU), nie ma ograniczenia co do wnioskowanej kwoty.

Projekt Krakowskie Konferencje Naukowe realizowany jest od 2011 roku, w ramach którego marka Kraków promowana jest podczas wybranych konferencji i seminariów organizowanych przez jednostki krakowskiego ośrodka naukowego. Spektrum tematyczne konferencji jest szerokie, choć większość z nich skupia się na rozwoju miasta, innowacyjności, nowych rozwiązaniach technologicznych czy organizacyjnych.

Składanie wniosków:

  • w formie elektronicznej w postaci wypełnionego formularza należy wysłać na adres kkn@pau.krakow.pl do 15 lutego br.,
  • w formie papierowej z podpisem przewodniczącego komitetu organizacyjnego lub koordynatora należy złożyć w tym samym terminie w Biurze PAU przy ul. Sławkowskiej 17 (godz. 9.00-13.00) lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

– Równocześnie informujemy że w formularzu została wprowadzona ograniczona edycja. Wymagane formatowanie przy jego wypełnianiu to czcionka “Times New Roman 12”, bez pogrubień, kursyw i podkreśleń. Prosimy nie wysyłać wniosków w postaci skanów lub w formacie .pdf. Dodatkowych informacji udziela Tomasz Kowalski (w godzinach od 9.00 do 13.00, tel.: 508 483 506 lub 12 424 02 05) – informuje PAU w komunikacie.
Więcej informacji na stronie: http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/krakowskie-konferencje-naukowe

Wyborem konferencji zajmuje się specjalna komisja złożona z przedstawicieli krakowskiego środowiska naukowego, którzy reprezentują: Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy, Politechnikę Krakowską, Uniwersytet Papieski, Krakowską Akademię oraz Polską Akademię Nauk. Jej pracom przewodniczy prezes PAU prof. Jan Ostrowski.

Urząd Miasta Krakowa z instytucjami zakwalifikowanymi do inicjatywy będzie zawierał umowy na świadczenie usług promocyjnych na rzecz Krakowa. Ze względów proceduralnych do programu mogą zostać włączone jedynie minimum 2-dniowe konferencje, które odbywać się będą od 1 kwietnia do 30 listopada 2019 roku.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast