Krakowskie Konferencje Naukowe 2018 – nabór wniosków

Po raz 8. rusza inicjatywa  Krakowskie Konferencje Naukowe, która skierowana jest do podmiotów organizujących konferencje naukowe w Krakowie, chcących promować miasto jako ośrodek naukowy. Władze Krakowa na realizację tegorocznej edycji programu przeznaczyły 250 tys. złotych. Termin składania wniosków upływa 5 lutego. Jak informuje Polska Akademia Umiejętności (PAU), nie ma ograniczenia co do wnioskowanej kwoty.

Projekt Krakowskie Konferencje Naukowe
 http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/krakowskie-konferencje-naukowe realizowany jest od 2011 roku, w ramach którego marka Kraków promowana jest podczas wybranych konferencji i seminariów organizowanych przez jednostki krakowskiego ośrodka naukowego. Spektrum tematyczne konferencji jest szerokie, choć większość z nich skupia się na rozwoju miasta, innowacyjności, nowych rozwiązaniach technologicznych czy organizacyjnych.

Składanie wniosków:

  • w formie elektronicznej w postaci wypełnionego formularza należy wysłać na adres kkn@pau.krakow.pl do 5 lutego br.,
  • w formie papierowej z podpisem przewodniczącego komitetu organizacyjnego lub koordynatora należy złożyć w tym samym terminie w Biurze PAU przy ul. Sławkowskiej 17 (godz. 9.00-13.00) lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Równocześnie informujemy że w formularzu została wprowadzona ograniczona edycja. Wymagane formatowanie przy jego wypełnianiu to czcionka „Times New Roman 12”, bez pogrubień, kursyw i podkreśleń. Prosimy nie wysyłać wniosków w postaci skanów lub w formacie .pdf. Dodatkowych informacji udziela Tomasz Kowalski (w godzinach od 9.00 do 13.00, tel.: 508 483 506) lub kkn@pau.krakow.pl – informuje PAU w komunikacie.

Wyborem konferencji zajmuje się specjalna komisja złożona z przedstawicieli krakowskiego środowiska naukowego, którzy reprezentują: Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy, Politechnikę Krakowską oraz Polską Akademię Nauk. Jej pracom przewodniczy prezes PAU prof. Andrzej Białas.

Urząd Miasta Krakowa z instytucjami zakwalifikowanymi do inicjatywy będzie zawierał umowy na świadczenie usług promocyjnych na rzecz Krakowa. Ze względów proceduralnych do programu mogą zostać włączone jedynie minimum 2-dniowe konferencje, które odbywać się będą od 1 kwietnia do 30 listopada 2018 roku.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast