Koordynatorzy przedmiotów na kierunku dietetyka i innych kierunkach nieregulowanych

Szanowni Państwo,

w związku z trwającą na Uczelni procedurą uzupełniania sylabusów przedmiotowych w Aplikacji Sylabus dla kierunków nieregulowanych, tj. w przypadku Wydziału Lekarskiego przede wszystkim Dietetyki oraz, w przypadku wybranych jednostek, także kierunków:

  • Drug Discovery and Development
  • Kosmetologia
  • Elektroradiologia
  • Zdrowie Publiczne
  • Fizjoterapia II stopnia

zwracam się z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie sylabusów w tej aplikacji zgodne z instrukcją otrzymaną w indywidualnych e-mailach na Państwa pocztę.

Wypełnianie sylabusów w aplikacji Sylabus ma zastosowanie dla programów kształcenia rozpoczynających się w cyklu 2019/2020, czyli dla studentów rozpoczynających kształcenie od 1 października 2019 r.

Poprawnie wypełnione sylabusy przedmiotowe są gwarancją migracji danych do sytemu USOS oraz dalszego tworzenia przez Wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego harmonogramów i planowania pensum dla zajęć w cyklu 2019/2020. Wydział Lekarski jest zobowiązany do przedstawienia całości dokumentacji na wrześniowym posiedzeniu Senatu UJ.

Jednocześnie informuję, że w najbliższych dniach rozesłane zostaną mailowo zawiadomienia z analogiczną prośbą dotyczącą kierunków regulowanych lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.

 

Z pozdrowieniem,

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast