Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu SONATA 13 finansowanego z NCN – Wydział Lekarski UJ CM

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

ogłasza konkurs na stypendium naukowe

do realizacji zadań z projektu SONATA 13

pt. Wpływ siarkowodoru (H2S) wytwarzanego w mitochondriach na mechanizmy związane z przeprogramowaniem makrofagów – rola w miażdżycy i niealkoholowym stłuszczeniu wątroby

 

w Katedrze Farmakologii

na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

w zakresie biologia medyczna

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • tytuł zawodowy magistra w dziedzinie biotechnologii/biologii lub pokrewnych;
 • pozytywny wynik rekrutacji na studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej na Wydziale Lekarskim UJ CM (rekrutacja do 5.09.2018, egzaminy wstępne 11.09-20.09.2018);
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu biologii medycznej/molekularnej ze szczególnym uwzględnieniem immunologii oraz patofizjologii chorób układu krążenia;
 • znajomość przynajmniej kilku z podstawowych technik biologii molekularnej: real-time PCR, Western blot, cytometria przepływowa, mikroskopia fluorescencyjna, metodologia hodowli komórkowych, transfekcja;
 • pozytywna opinia opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej;
 • współautorstwo co najmniej 1 publikacji naukowej;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • praktyczna znajomość programów komputerowych MS Office;
 • silna motywacja do pracy naukowej, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wymienione poniżej dokumenty na adres:

Dr Aneta Stachowicz
Katedra Farmakologii UJ CM
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
aneta.stachowicz@uj.edu.pl

 1. podanie (list motywacyjny)
 2. życiorys (uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym wykaz publikacji, uczestnictwo w konferencjach, itd.)
 3. kopia dyplomu magisterskiego
 4. opinia opiekuna naukowego
 5. kopie dokumentów potwierdzających zdobyte umiejętności (certyfikaty kursów, szkoleń, kopie dyplomów studiów podyplomowych, itd.)
 6. wykaz wyróżnień i nagród wynikających z prowadzenia badań naukowych

Do obowiązków doktoranta będzie należało prowadzenie badań, przygotowywanie raportów cząstkowych, manuskryptów publikacji i prezentowanie wyników na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Doktorant w czasie obowiązywania umowy będzie otrzymywał stypendium w wysokości 2000 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy.

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 4.09.2018 roku.

Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast