Konkurs na stanowisko dyrektora zagranicznej stacji naukowej PAN w Brukseli

Prezes Polskiej Akademii Nauk, działając na podstawie art. 68 ust. 6 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201 oraz Decyzji nr 46 Prezesa PAN z dnia 28 września 2017 r. w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Akademii, ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora zagranicznej stacji naukowej PAN w Brukseli działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA.

Kandydaci powinni posiadać:

  1. co najmniej 5 letni staż pracy w polskich instytucjach naukowych,
  2. doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych oraz w zarządzaniu zespołem pracowników,
  3. doświadczenie w zarządzaniu nauką, a także we współpracy z europejskimi instytucjami naukowymi, w szczególności instytucjami Unii Europejskiej,
  4. biegłą znajomość języka francuskiego i języka angielskiego,
  5. znajomość struktur i zasad funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej, w szczególności tych, których kompetencje wiążą się z problematyką badań naukowych i prac rozwojowych,
  6. znajomość podstawowych zasad systemu prawnego Belgii oraz wiedzę o nauce, gospodarce i kulturze Belgii,
  7. znajomość odpowiednich polskich aktów prawnych, w tym ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy, ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

Szczegółowy regulamin Konkursu znajduje się na stronie: https://instytucja.pan.pl/index.php/praca-w-pan/konkursy-na-dyrektora-zagranicznej-stacji-naukowej-pan

Załącznik 1 –  Regulamin Konkursu


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast