Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie zebrania wyborczego

503.0041.2.2021

Komunikat

Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
z dnia 11 lutego 2021 r.

 

w nawiązaniu do komunikatu z dnia 10 lutego 2021 r. (503.0041.1.2021) uprzejmie informuję, że celem zwołanego na dzień 18 lutego 2021 r. zebrania wyborczego będzie wybór jednego członka Rady Dyscypliny Nauki medyczne UJ.

Pozostałe informacje zawarte w w/w komunikacie bez zmian.

prof. dr hab. Piotr Richter

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Lekarskiego UJ CM

Otrzymują:
nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Uniwersytecie na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych oraz deklarujący przynależność do dyscypliny nauki medyczne w co najmniej 75%


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast