Komunikat w sprawie dokumentowania postawy i postępów studentów

Szanowni Państwo,

Opiekunowie modułów Nauczania Klinicznego na roku VI.

Zwracam się z prośbą o indywidualną krótką opisową opinię dotyczącą postawy i postępów studentów uczestniczących w zajęciach klinicznych na roku VI począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018.
Wpisu należy dokonać w Dzienniku Praktyk w miejscu na uwagi lub w miejscu przeznaczonym na zaliczenie określonego modułu zajęć. Opis postaw i postępów studentów powinien stać się składnikiem rutynowej oceny studentów w kolejnych latach.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
Prodziekan ds. studenckich
na kierunku lekarskim i dietetyka

Prof. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast