Komunikat Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań naukowych z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie składania wniosków o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów w XXVIII edycji konkursu

Uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie, termin składania wniosków za rok 2020 upływa 30 kwietnia 2021 r.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów mogą być przyznawane za:

  1. wyróżniającą się rozprawę doktorską lub za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego osobie, której stopień doktora lub stopień doktora habilitowanego został nadany w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody,
  2. osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej osobie, która uzyskała te osiągnięcia w okresie zatrudnienia w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej. Nagroda za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej może zostać przyznana indywidualnie albo zespołowo.

Całość Komunikatu dostępna jest pod adresem:
KOMUNIKAT PROREKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DS. BADAŃ NAUKOWYCH z 29 stycznia 2021 roku w sprawie: składania wniosków o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów w XXVIII edycji konkursu


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast