Komunikat nr 5-2020 Dziekana WL dotyczący zdalnych zajęć dydaktycznych

Kraków, dnia 17 marca 2020 r.

 

Informacja dla nauczycieli akademickich realizujących zajęcia w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców WL UJ CM

 

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów dotyczących zajęć e-learningowych przekazujemy uaktualnione zalecenia dotyczące ich realizacji w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców.

Na podstawie analizy funkcjonowania dostępnych narzędzi do zdalnego nauczania rekomendujemy:

  1. Przeprowadzenie wszystkich wykładów i seminariów za pomocą platform zapewniających połączenie w czasie rzeczywistym, w szczególności programu MS Teams stanowiących część pakietu Office365.
  2. Wykonanie wyboru i przeprowadzenie ćwiczeń teoretycznych, które mogą być realizowane w formie e-learningu.

Jednocześnie informujemy, że prowadzone są analizy dotyczące możliwości przeprowadzenia części ćwiczeń klinicznych w oparciu o narzędzia internetowe; o decyzji w tym zakresie poinformujemy w kolejnych komunikatach.

 

Prof. dr hab. Agata Ptak-Belowska
Prodziekan Wydziału Lekarskiego
ds. anglojęzycznych kierunków studiów

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast