Komunikat nr 2-2020 Dziekana WL dotyczący zdalnych zajęć dydaktycznych

Kraków, dnia 14 marca 2020 r.

 

Informacja dla studentów wszystkich kierunków Wydziału Lekarskiego UJ CM

Drodzy Studenci,

Z dniem 11 marca 2020 roku władze Uniwersytetu Jagiellońskiego wstrzymały prowadzenie zajęć na uczelni w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Celem częściowego ograniczenia skutków zawieszenia zajęć i ułatwienia realizacji programu Wydział czyni starania, aby częściowo zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie, nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia.

Poprosiliśmy kadrę dydaktyczną o przygotowanie w formie e-learningowej wszystkich wykładów (oprócz tych, które w tej formie zostały już wcześniej planowo udostępnione studentom), które przewidziane są na semestr letni roku akademickiego 2019/2020, i umieszczenie ich na platformie PEGAZ. Zaapelowaliśmy także o przejście – w miarę możliwości – na formę e-learningową przy prowadzeniu seminariów. Polecanym narzędziem do realizacji zajęć seminaryjnych będzie program Microsoft Teams, zaś alternatywnym rozwiązaniem platforma PEGAZ i dostępne na niej oprogramowanie BigBlueButton (BBB).

Korzystanie z niektórych z powyższych narzędzi (na przykład programu MS Teams) będzie możliwe jedynie wtedy, kiedy będziecie używać Waszego uczelnianego adresu mailowego w domenie uj.edu.pl. Dlatego też prosimy, abyście upewnili się, że posiadacie do niego aktualny dostęp.

Jako pierwszy krok przygotowania do korzystania z oferty e-learningowej uczelni rekomendujemy ściągnięcie na Wasze komputery, laptopy albo urządzenie mobilne posiadające zainstalowaną kamerkę programu Microsoft Teams. Jako działanie minimum zalecamy upewnienie się, że potraficie się do MS Teams zalogować on-line.

Microsoft Teams stanowi element oferowanego za darmo przez UJ pakietu Microsoft Office 365 ProPlus ( https://dui.uj.edu.pl/office365proplus ).

Kolejne informacje dotyczące e-learningu dla studentów i kadry będą przesyłane mailowo za pomocą numerowych komunikatów dostępnych także na stronie Wydziału Lekarskiego oraz w cotygodniowych NewsLetterach.

Niniejszy komunikat dotyczy wszystkich kierunków studiów realizowanych na Wydziale Lekarskim UJ CM w języku polskim i angielskim.

 

dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
Prodziekan Wydziału Lekarskiego d/s studenckich

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast