Komunikat nr 12-2020 Dziekana dotyczący realizacji w trybie zdalnym zajęć dowolnych na roku VI kierunku lekarskiego WL

Kraków, dnia 15 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,
Kierownicy Jednostek WL oraz Koordynatorzy zajęć dla VI roku:

W nawiązaniu do wcześniejszego Komunikatu nr 11-2020 Dziekana WL dotyczącego szczegółowych rekomendacji sposobu prowadzenia zdalnych zajęć praktycznych informuję, że zajęcia dowolne przewidziane dla studentów VI roku mogą być także prowadzone z zastosowaniem metod kształcenia na odległość.

Możliwe jest łączenie studentów roku VI kierunku lekarskiego odbywających zajęcia dowolne wraz ze studentami odbywającymi zajęcia kliniczne z innych przedmiotów (np. interny, chirurgii, ginekologii) do maksymalnej liczebności 6 studentów.

Dane studentów przypisanych do danej jednostki klinicznej są udostępnione w systemie USOS osobom rozliczającym pensum w danej jednostce. W związku z tym proszę koordynatorów zajęć o skontaktowanie się ze studentami w celu zaplanowania realizacji zajęć.

Zachęcam też studentów do komunikowania się z sekretariatami jednostek w celu ustalenia planu zajęć zdalnych.
W razie trudności z nawiązaniem komunikacji proszę o kontakt z dziekanatem ( dziekwl@cm-uj.krakow.pl ) lub starostą roku VI panem Robertem Kupisem ( robert.kupis@student.uj.edu.pl ).

 

Prof. dr hab. Grzegorz Kopeć
Prodziekan Wydziału Lekarskiego d/s studenckich

 

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast