Komunikat nr 11-2020 Dziekana WL dotyczący szczegółowych rekomendacji sposobu prowadzenia zdalnych zajęć praktycznych

Kraków, dnia 7 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo, Nauczyciele akademiccy WL UJ CM

W związku z wprowadzeniem przez rozporządzenie MNiSW możliwości prowadzenia zajęć praktycznych metodami zdalnymi przedstawiamy poniżej szczegółowe rekomendacje dotyczące sposobu ich realizacji:

  1. Zajęcia powinny odbywać się w grupach ćwiczeniowych, zwykle 6 osobowych. Możliwe jest łączenie grup dwuosobowych na roku VI kierunku lekarskiego do maksymalnej liczebności 6 studentów.
  2. Rekomendowanym sposobem prowadzenia zajęć klinicznych jest omawianie przypadków pacjentów i innych aspektów praktycznych postępowanie diagnostycznego i terapeutycznego – behawioralnego, farmakologicznego i dietetycznego.
  3. Preferencyjnie zajęcia zdalne powinny się – w miarę możliwości – odbywać w czasie zbliżonym do uprzednio zaplanowanych zajęć tradycyjnych. Niewskazane jest przeciąganie zajęć do późnych godzin wieczornych.
  4. Do czasu trwania zajęć można zaliczyć zarówno czas przeznaczony na interakcję nauczyciela i studentów w czasie rzeczywistym jak również czas przeznaczony na pracę własną studentów.

Przykładowy schemat zajęć o charakterze ćwiczeń klinicznych:

  1. wprowadzenie do ćwiczeń obejmujące przedstawienie przypadku
  2. przekazanie materiału do pracy własnej
  3. praca własna studentów (około 2/3 całości zajęć) – przygotowanie proponowanych badań diagnostycznych, diagnostyka różnicowa, sugerowane leczenie, jego skuteczność i objawy uboczne, rokowanie
  4. omówienie i podsumowanie przypadku

Zajęcia interaktywne w kontakcie zdalnym z prowadzącym nauczycielem akademickim (punkty a, b i d) stanowić powinny około 1/3 czasu zajęć.

 

Dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
Prodziekan Wydziału Lekarskiego d/s studenckich

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast