Komunikat nr 1 Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Nauczycieli Akademickich za rok 2019

Komunikat nr 1 Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Nauczycieli Akademickich za rok 2019

503.0201.1.2020

KOMUNIKAT nr 1
Dziekana Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum 
z dnia 4 lutego 2020 r.

w sprawie
Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Nauczycieli Akademickich za rok 2019

 

Uprzejmie zawiadamiam, że stosowanie do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. poz. 182) istnieje możliwość składania wniosków o nagrody.

Zgodnie z cyt. wyżej rozporządzeniem nagrody przyznaje się za:

  • znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej
  • całokształt dorobku

Wnioski winny być sporządzone zgodnie z załączonym rozporządzeniem i wzorami oraz złożone w wersji elektronicznej i wydrukowanej (wraz z załącznikami) w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2020 r.

Załączniki:


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast