Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie godzin wolnych od zajęć dydaktycznych na Wydziale Lekarskim UJ CM

Działając na podstawie § 6 Zarządzenie nr 4 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 25 stycznia 2018 r. na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – ustanawiam w dniu 10 maja 2019 r. począwszy od godz.14:00, godziny wolne od zajęć dydaktycznych na Wydziale Lekarskim UJ CM.

Dziekan
Prof. dr hab. Maciej Małecki


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast