Komunikat nr 3 Dziekana Wydziału Lekarskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie finansowania publikacji naukowych

503.0201.3.2019

Komunikat nr 3
Dziekana Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

z dnia 18 stycznia 2019 roku

w sprawie
finansowania publikacji naukowych

 

Szanowni Państwo,

informuję, że zgodnie z informacją przekazaną Radzie Wydziału Lekarskiego UJ CM w dniu 17 stycznia 2019 r. modyfikacji ulegają warunki finansowania publikacji z prac statutowych oraz tzw. rezerwy dziekańskiej.

  1. Publikacje w pismach z IF powyżej 3,5 lub znajdujące się w górnym kwartylu (Q1) danego obszaru naukowego będą mogły być finansowane z prac statutowych, a także ubiegać się o dofinansowanie ze środków Wydziału do kwoty 1000 PLN za jeden punkt impaktowy.
  2. Publikacje w pismach z IF poniżej 3,5 i znajdujące się poniżej górnego kwartyla będą mogły być finansowane jedynie z prac statutowych i nie będą dofinansowywane ze środków dziekana.
  3. Publikacje z IF poniżej 1 nie będą mogły być finansowane w żadnym zakresie ze środków uczelni.

 

prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego


Powrót