Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego w sprawie zasad rozliczania zajęć dydaktycznych prowadzonych ze studentami zagranicznymi programu Erasmus

Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 4 listopada 2019 r.

w sprawie: zasad rozliczania zajęć dydaktycznych prowadzonych ze studentami zagranicznymi programu Erasmus w roku akad. 2019/2020.

 

Informuję, że nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu zajęcia dydaktyczne w języku angielskim ze studentami programu Erasmus w grupach liczących 5 lub 6 osób zalicza się 2 godziny do pensum dydaktycznego za 1 godzinę prowadzonych zajęć. W przypadku grup liczących 3 lub 4 osoby przelicznik ten wynosi 1 do 1.
Przypominam również, że minimalna liczba studentów niezbędna do uruchomienia zgłoszonego wcześniej kursu w ramach programu Erasmus wynosi 3. Uruchomienie kursu przy mniejszej liczebności grup wymaga zgody Dziekana Wydziału Lekarskiego a stosowany wówczas przelicznik godzinowy wynosi 1 do 1/2.

 

prof. dr hab. Maciej Małecki


Dziekan Wydziału Lekarskiego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast