Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego w sprawie zasad rozliczania zajęć dydaktycznych prowadzonych ze studentami zagranicznymi programu Erasmus w roku akademickim 2020/2021

Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie: zasad rozliczania zajęć dydaktycznych prowadzonych ze studentami zagranicznymi programu Erasmus w roku akademickim 2020/2021

 

Informuję, że nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu zajęcia dydaktyczne w języku angielskim ze studentami programu Erasmus w grupach liczących 5 lub 6 osób zalicza się 2 godziny do pensum dydaktycznego za 1 godzinę prowadzonych zajęć. W przypadku grup liczących 3 lub 4 osoby przelicznik ten wynosi 1 do 1.
Natomiast w przypadku, gdy w zajęciach bierze udział 1 lub 2 studentów do pensum zalicza się 1/2 przewidzianych godzin dydaktycznych. W roku akademickim 2020/2021 nie jest wymagana osobna zgoda na uruchomienie kursu w przypadku liczebności grupy mniejszej niż 3 osoby.

 

Prof. dr hab. Maciej Małecki

Dziekan Wydziału Lekarskiego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast