Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego w sprawie propozycji zmian w programach studiów na rok akademicki 2020/2021

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem prac nad programem studiów na rok akademicki 2020/2021 dla studiów prowadzonych w języku polskim – kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, dietetyka oraz studiów prowadzonych w języku angielskim – kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, zwracam się z uprzejmą prośbą o sprawdzenie aktualnego programu studiów dostępnego na stronie internetowej https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/2/1/7/1
W przypadku chęci wniesienia zmian w programie, uprzejmie prosimy o ich zgłaszanie w formie elektronicznej na adres e-mailowy Dziekanatu Wydziału Lekarskiego dydaktyka.wl@cm-uj.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.02.2020 r. Wszelkie zgłoszone propozycje zmian w programach studiów, będą rozpatrywane i analizowane przez Zespoły powołane w ramach Stałej Wydziałowej Komisji ds. nauczania na Wydziale Lekarskim.

Ponadto do dnia 7.02.2020 r. istnieje również możliwość przesyłania projektów nowych kursów fakultatywnych dla powyższych kierunków. Jeśli fakultet był już zgłoszony na rok akademicki 2019/2020 nie ma koniecznego jego powtórnego zgłoszenia. W przesyłanych propozycjach powinny znaleźć się następujące dane:

  1. Jednostka Wydziału Lekarskiego, która zgłasza fakultet
  2. Imię i nazwisko Koordynatora przedmiotu oraz ewentualnych prowadzących
  3. Forma zajęć – wykład, seminaria, ćwiczenia wraz ze wskazaniem liczby godzin (30 godzin)
  4. Przewidywany docelowy rok studiów
  5. Grupa przedmiotów – przynależność według standardów kształcenia jakie obowiązują – plik dostępny na stronie Wydziału Lekarskiego w zakładce Dydaktyka – Standardy Kształcenia – strona 3 dokumentu
  6. Maksymalna liczba studentów, która może uczestniczyć w zajęciach

 

Z poważaniem,

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast