Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego w sprawie “indywidualnych warsztatów z promotorem”

Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie: “indywidualnych warsztatów z promotorem”

 

Mając na względzie, że w zarządzeniu nr 61/2019 Rektora UJ w sprawie utworzenia programów doktorskich w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu przewidziane są “Indywidualne warsztaty z promotorem” w wymiarze 15 godzin na semestr, możliwym jest ujęcie godzin indywidualnej pracy z doktorantem Szkoły Doktorskiej w pensum promotora w wymiarze łącznym 30 godzin w roku.

W związku z powyższym nie będą dodatkowo naliczane z tego samego tytułu godziny opieki nad doktorantami w Szkole Doktorskiej (wskazane w § 5 ust. 11 pkt. 3 załącznika nr 4 do Regulaminu pracy UJ CM).

 

prof. dr hab. Maciej Małecki


Dziekan Wydziału Lekarskiego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast