Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM z dnia 26 stycznia 2018 r.

KOMUNIKAT

Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie
nagród za wybitne osiągnięcia naukowe
oraz osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Uprzejmie zawiadamiam, że stosowanie do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (tj. Dz. U. 2017, poz. 56) istnieje możliwość składania wniosków o ww. nagrody.

Zgodnie z cyt. wyżej rozporządzeniem nagrody przyznaje się za:

1)wybitne osiągnięcia naukowe „mające światowe znaczenie uwzględniane w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora”,

2)osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej „w dziedzinie kształcenia kadr naukowych związanej z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich, a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia”.

Wnioski winny być sporządzone zgodnie z załączonym rozporządzeniem i wzorami oraz złożone w wersji elektronicznej i wydrukowanej (wraz z załącznikami) w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2018 r.

Załączniki:

 rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (tj. Dz. U. 2017, poz. 56),

 wniosek o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe,

wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast